ပထမနှစ်ကျောင်းအပ်နှံမည့်ကျောင်းသား/သူ များအတွက် Form

ပထမနှစ် ကျောင်းအပ်နှံမည့် ကျောင်းသား/သူ များ အနေဖြင့် လိုအပ်သည့် ပုံစံ (form) ကို အောက်ပါ link မှ တစ်ဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ

https://drive.google.com/drive/folders/1zC8R9TTTwGqMGSx7LbFP9UrM4PtjECne?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar